اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 14

رسیتال ویولن و پیانو

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:30/05/1397 21:29
آغاز رویداد:30/05/1397 20:00
پایان رویداد:30/05/1397 21:30
منطقه:سالن شماره 2
تمام شده است !
نمایش گالری