اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 58

اجرای گروه موسیقی اردیبهشت

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:12/05/1397 18:00
آغاز رویداد:12/05/1397 18:00
پایان رویداد:12/05/1397 19:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری