اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

اجرای هنرجویان استاد برزویی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:04/05/1397 20:30
آغاز رویداد:04/05/1397 20:30
پایان رویداد:04/05/1397 21:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری