اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 44

اجرای هنرجویان گیتار مجید احمدی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:05/05/1397 16:00
آغاز رویداد:05/05/1397 16:00
پایان رویداد:05/05/1397 17:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری