اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 33

اجرای هنرجویان آقای غفاربجویی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:28/04/1397 20:00
آغاز رویداد:28/04/1397 20:30
پایان رویداد:28/04/1397 21:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری