اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 45

اجرای هنرجویان اساتید فطروس،بدری،خانم احمدی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:22/04/1397 17:00
آغاز رویداد:22/04/1397 18:00
پایان رویداد:22/04/1397 19:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری