اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 43

اجرای هنرجویان خانم دادبین

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:01/04/1397 18:00
آغاز رویداد:01/04/1397 18:00
پایان رویداد:01/04/1397 19:00
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری