اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 29

اجرای هنرجویان خانم زاده وکیلی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:01/04/1397 15:00
آغاز رویداد:01/04/1397 16:00
پایان رویداد:01/04/1397 17:30
تمام شده است !
نمایش گالری