اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 46

اجرای هنرجویان پیانو استاد جوان

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:04/03/1397 19:30
آغاز رویداد:04/03/1397 20:00
پایان رویداد:04/03/1397 21:00
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری