اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 32

اجرای هنرجویان آقای ابراهیم خواه

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:04/03/1397 15:00
آغاز رویداد:04/03/1397 16:00
پایان رویداد:04/03/1397 17:00
منطقه:سالن شماره 2
تمام شده است !
نمایش گالری