اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 25

اجرای هنرجویان ویولن آقای کوهستانی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:30/02/1397 21:00
آغاز رویداد:30/02/1397 21:00
پایان رویداد:30/02/1397 22:00
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری