اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 56

استاد منعم

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:24/02/1397 20:00
آغاز رویداد:24/02/1397 20:30
پایان رویداد:24/02/1397 22:00
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری