اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 26

هنرجویان گیتار استاد نفری

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:11/12/1396 16:00
آغاز رویداد:11/12/1396 15:30
پایان رویداد:11/12/1396 16:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری