اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 37

ویولن استاد نوروز ناصری

شمارشگر برای تاریخ شروع

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:03/12/1396 20:00
آغاز رویداد:03/12/1396 20:00
پایان رویداد:03/12/1396 21:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری