اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 26

سازهای شکسته

شمارشگر برای تاریخ شروع

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:27/11/1396 18:00
آغاز رویداد:27/11/1396 18:00
پایان رویداد:27/11/1396 20:00
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری