اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 23

رقابت در نوازندگی(سعید محمدعلی)

شمارشگر برای تاریخ شروع

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:12/11/1396 20:30
آغاز رویداد:12/11/1396 20:30
پایان رویداد:12/11/1396 22:00
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری