اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 59

گروه کر (استاد مقدم)

شمارشگر برای تاریخ شروع

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:05/11/1396 22:00
آغاز رویداد:06/11/1396 13:00
پایان رویداد:06/11/1396 14:30
منطقه:سالن شماره 2
تمام شده است !
نمایش گالری