اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 56

اجرای هنرجویان ویولن استاد صبا صفوی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:16/12/1398 15:59
آغاز رویداد:16/12/1398 16:00
پایان رویداد:16/12/1398 17:30
تمام شده است !
نمایش گالری