اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

اجرای هنرجویان پیانو استاد حامد محمودی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:15/12/1398 00:00
آغاز رویداد:15/12/1398 00:00
پایان رویداد:15/12/1398 00:00
تمام شده است !
نمایش گالری