اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

اجرای اساتید به مناسبت بزرگداشت ابوالحسن صبا

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:28/09/1398 19:59
آغاز رویداد:28/09/1398 20:00
پایان رویداد:28/09/1398 21:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری