اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 56

اجرای هنرجویان ویولنسل استاد نگین زاده وکیلی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:09/10/1398 19:59
آغاز رویداد:09/10/1398 20:00
پایان رویداد:09/10/1398 21:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری