اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 56

اجرای هنرجویان پیانو استاد فاینا یوسفی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:01/12/1398 17:59
آغاز رویداد:01/12/1398 16:00
پایان رویداد:01/12/1398 18:00
منطقه:سالن شماره 1