اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا جوشقانی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:29/09/1398 15:59
آغاز رویداد:29/09/1398 16:00
پایان رویداد:29/09/1398 17:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری