اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

اجرای هنرجویان تنبک استاد احسان دادبین

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:15/09/1398 14:59
آغاز رویداد:15/09/1398 15:00
پایان رویداد:15/09/1398 16:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری