اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:27/08/1398 15:59
آغاز رویداد:27/08/1398 16:30
پایان رویداد:27/08/1398 17:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری