اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:24/08/1398 17:59
آغاز رویداد:24/08/1398 18:00
پایان رویداد:24/08/1398 19:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری