اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:19/07/1398 16:29
آغاز رویداد:19/07/1398 17:00
پایان رویداد:19/07/1398 18:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری