اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 38

اجرای شیش سیم

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:04/05/1398 18:30
آغاز رویداد:04/05/1398 17:00
پایان رویداد:04/05/1398 18:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری