تعداد صندلی های موجود: 40

ارکستر زهی کودکان،نوجوانان(غفاربجویی،زاده وکیلی،کوهستانی)

شمارشگر برای تاریخ شروع

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:22/09/1396 20:30
آغاز رویداد:24/09/1396 18:00
پایان رویداد:24/09/1396 19:30

توضیحات

ارکستر زهی کودکان،نوجوانان (غفاربجویی،زاده وکیلی،کوهستانی) آموزشگاه موسیقی نوای شهر آشوب روز جمعه در تاریخ 1396/09/24 برگزاری میشود. در این کنسرت شما میتوانید یک یا چند صندلی را انتخاب کنید و سفارش دهید.

منطقه

نقشه بزرگتر شود نقشه کوچکتر شود
تمام شده است !
نمایش گالری