اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 34

هنرجویان استاد شاملو

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:24/11/1397 20:30
آغاز رویداد:25/11/1397 20:30
پایان رویداد:25/11/1397 21:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری