اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 109

کنسرت هنرجویی پیانو استاد سعید محمد علی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:23/09/1397 21:00
آغاز رویداد:23/09/1397 20:00
پایان رویداد:23/09/1397 21:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری