اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 37

کنسرت ویولن

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:16/09/1397 15:59
آغاز رویداد:16/09/1397 16:00
پایان رویداد:16/09/1397 18:00
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری