اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 32

هنرجویان استاد یزدی زاده

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:09/09/1397 21:30
آغاز رویداد:09/09/1397 20:00
پایان رویداد:09/09/1397 21:30
تمام شده است !
نمایش گالری