اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 39

هنرجویان استاد امیرپرویز احمدی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:09/09/1397 19:30
آغاز رویداد:09/09/1397 18:00
پایان رویداد:09/09/1397 19:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری