اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

اجرای هنرجویان آواز استاد محمدرضا پورمقدم

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:02/11/1398 00:00
آغاز رویداد:02/11/1398 00:00
پایان رویداد:02/11/1398 00:00
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری