اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 42

اجرای هنرجویان فلوت ریکوردر استاد علی جوادی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:03/12/1398 19:59
آغاز رویداد:03/12/1398 19:00
پایان رویداد:03/12/1398 20:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری