اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 20

اجرای هنرجویان دف و تنبک استاد شایان یزدی زاده

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:02/12/1398 15:59
آغاز رویداد:02/12/1398 16:00
پایان رویداد:02/12/1398 17:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری