اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 14

اجرای هنرجویان دف استاد سعید جلالیان

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:04/11/1398 17:59
آغاز رویداد:04/11/1398 18:00
پایان رویداد:04/11/1398 19:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری