اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

اجرای هنرجویان کمانچه استاد صادق شاه ولایتی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:01/11/1398 19:59
آغاز رویداد:01/11/1398 20:00
پایان رویداد:01/11/1398 21:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری