اشتراک گذاری:
تعداد صندلی های موجود: 60

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:09/12/1398 17:59
آغاز رویداد:09/12/1398 18:00
پایان رویداد:09/12/1398 19:30
منطقه:سالن شماره 1
تمام شده است !
نمایش گالری