ایرانی و مقامی

کنسرت های دپارتمان ایرانی و مقامی برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

اجرای هنرجویان قانون استاد فریده رضایی

اجرای هنرجویان قانون استاد فریده رضایی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
اجرای هنرجویان سنتور استاد حمیدرضا برزویی

اجرای هنرجویان سنتور استاد حمیدرضا برزویی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
اجرای هنرجویان تنبور استاد فرشید حقیقی

اجرای هنرجویان تنبور استاد فرشید حقیقی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
گروه نوازی ایرانی هنرجویان استاد زمان خیری

گروه نوازی ایرانی هنرجویان استاد زمان خیری

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
اجرای هنرجویان سنتور استاد آریا محافظ

اجرای هنرجویان سنتور استاد آریا محافظ

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
اجرای هنرجویان دف و تنبک استاد شایان یزدی زاده

اجرای هنرجویان دف و تنبک استاد شایان یزدی زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

کلاسیک

کنسرت های دپارتمان کلاسیک برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

اجرای هنرجویان پیانو استاد پرنیان رضایی

اجرای هنرجویان پیانو استاد پرنیان رضایی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
اجرای هنرجویان پیانو استاد دنیا فتحی

اجرای هنرجویان پیانو استاد دنیا فتحی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
اجرای هنرجویان پیانو استاد آرش هژیرآزاد

اجرای هنرجویان پیانو استاد آرش هژیرآزاد

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اجرای هنرجویان پیانو استاد فاینا یوسفی

اجرای هنرجویان پیانو استاد فاینا یوسفی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
اجرای هنرجویان گیتار الکتریک استاد رامین مقدسی

اجرای هنرجویان گیتار الکتریک استاد رامین مقدسی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
اجرای هنرجویان پیانو استاد حامد محمودی

اجرای هنرجویان پیانو استاد حامد محمودی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

کودکان

کنسرت های دپارتمان کودکان برتر کشور را در شهر آشوب تیکت ببینید.

اجرای هنرجویان فلوت ریکوردر استاد علی جوادی

اجرای هنرجویان فلوت ریکوردر استاد علی جوادی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

پاپ

کنسرت های دپارتمان پاپ برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

خدمات ما

فروش بلیط

فروش بلیط

طراحی پوستر

طراحی پوستر

تبلیغات

تبلیغات

اسپانسر

اسپانسر