ایرانی و مقامی

کنسرت های دپارتمان ایرانی و مقامی برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

اجرای هنرجویان دف و تنبک استاد شایان یزدی زاده

اجرای هنرجویان دف و تنبک استاد شایان یزدی زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اجرای هنرجویان تنبور استاد فرشید حقیقی

اجرای هنرجویان تنبور استاد فرشید حقیقی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اجرای هنرجویان سنتور استاد آریا محافظ

اجرای هنرجویان سنتور استاد آریا محافظ

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

کلاسیک

کنسرت های دپارتمان کلاسیک برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

اجرای هنرجویان گیتار الکتریک استاد رامین مقدسی

اجرای هنرجویان گیتار الکتریک استاد رامین مقدسی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
اجرای هنرجویان پیانو استاد حامد محمودی

اجرای هنرجویان پیانو استاد حامد محمودی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
اجرای هنرجویان پیانو استاد فاینا یوسفی

اجرای هنرجویان پیانو استاد فاینا یوسفی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
اجرای هنرجویان ویولن استاد صبا صفوی

اجرای هنرجویان ویولن استاد صبا صفوی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
اجرای هنرجویان پیانو استاد آرش هژیرآزاد

اجرای هنرجویان پیانو استاد آرش هژیرآزاد

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کودکان

کنسرت های دپارتمان کودکان برتر کشور را در شهر آشوب تیکت ببینید.

اجرای هنرجویان فلوت ریکوردر استاد علی جوادی

اجرای هنرجویان فلوت ریکوردر استاد علی جوادی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

پاپ

کنسرت های دپارتمان پاپ برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

خدمات ما

فروش بلیط

فروش بلیط

طراحی پوستر

طراحی پوستر

تبلیغات

تبلیغات

اسپانسر

اسپانسر