ایرانی و مقامی

کنسرت های دپارتمان ایرانی و مقامی برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

اجرای هنرجویان تنبک استاد سینا خشک بیجاری

اجرای هنرجویان تنبک استاد سینا خشک بیجاری

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اجرای هنرجویان تار استاد ساینا زمانیان

اجرای هنرجویان تار استاد ساینا زمانیان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اجرای هنرجویان تار استاد پریسا کاشفی

اجرای هنرجویان تار استاد پریسا کاشفی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اجرای هنرجویان عود استاد آزاده احمدی

اجرای هنرجویان عود استاد آزاده احمدی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اجرای هنرجویان تنبک استاد احسان دادبین

اجرای هنرجویان تنبک استاد احسان دادبین

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اجرای هنرجویان قانون استاد فریده رضایی

اجرای هنرجویان قانون استاد فریده رضایی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵

کلاسیک

کنسرت های دپارتمان کلاسیک برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا جوشقانی

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا جوشقانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
اجرای هنرجویان پیانو استاد سعید محمدعلی

اجرای هنرجویان پیانو استاد سعید محمدعلی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
اجرای هنرجویان آواز استاد جاوید عسگری

اجرای هنرجویان آواز استاد جاوید عسگری

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
اجرای هنرجویان ویولن استاد دادبین

اجرای هنرجویان ویولن استاد دادبین

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
اجرای هنرجویان کر استاد محمد مقدم

اجرای هنرجویان کر استاد محمد مقدم

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

کودکان

کنسرت های دپارتمان کودکان برتر کشور را در شهر آشوب تیکت ببینید.

پاپ

کنسرت های دپارتمان پاپ برتر کشور را در شهرآشوب تیکت ببینید.

خدمات ما

فروش بلیط

فروش بلیط

طراحی پوستر

طراحی پوستر

تبلیغات

تبلیغات

اسپانسر

اسپانسر